area

Kalendarium

Wybierz język wydarzenia: (wszystkie) (angielski) (polski)


Archiwum szkoleń

JAK SKUTECZNIE PUBLIKOWAĆ PRACE NAUKOWE
29 czerwca 2013

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przygotować pracę, by została przyjęta do druku w renomowanym czasopiśmie. Zaprezentujemy rodzaje prac naukowych wraz z regułami ich konstruowania i pisania. Przedstawimy także kryteria właściwego doboru materiału oraz odpowiedniej selekcji wyników, uwzględniając różne formy ich prezentacji. Szczegółowo przedyskutujemy wszystkie elementy publikacji naukowej. Omówimy także proces wysyłania prac do druku. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

CME points (punkty edukacyjne): 8

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


STATYSTYKA PRAKTYCZNA W BADANIACH KLINICZNYCH I PUBLIKACJACH NAUKOWYCH (poziom podstawowy)
14 czerwca 2013, Warszawa

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami analizy statystycznej z punktu widzenia lekarza-klinicysty, lekarza-praktyka oraz omówienie praktycznych aspektów analizy danych, ich przygotowania, prezentacji graficznej oraz właściwej interpretacji. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne warsztaty poświęcone przygotowaniu zebranych danych do analizy statystycznej oraz omówione zostaną zasady współpracy ze statystykiem. Podczas szkolenia matematyczne aspekty analiz statystycznych zostaną ograniczone do wymaganego minimum. Ćwiczenia i analiza publikacji naukowych będzie się odbywać na materiałach anglojęzycznych.


Poziom szkolenia: podstawowy.

CME points (punkty edukacyjne): 8

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O GRANTY BADAWCZE: CZĘŚĆ I - POMYSŁ BADAWCZY I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA
26 stycznia 2013

Celem warsztatów jest szczegółowe przedstawienie możliwości finansowania i realizacji badań przez polskich naukowców z obszaru szeroko pojętych badań biomedycznych.

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


JAK SKUTECZNIE PUBLIKOWAĆ ARTYKUŁY NAUKOWE | BEZPŁATNY WYKŁAD
17 grudnia 2012

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na wykład otwarty Pani dr n. med. Marii Kołtowskiej-Häggström.

W celu otrzymania materiałów i certyfikatu, wymagana jest rejestracja.

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
8 grudnia 2012

Szkolenie WYSTĄPIENIA PUBLICZNE: umiejętność przygotowania i prezentowania danych na spotkaniach naukowych jest przeznaczone dla naukowców i pracowników służby zdrowia, którzy mają już pewne doświadczenie w wygłaszaniu ustnych prezentacji, ale chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


JAK SKUTECZNIE PUBLIKOWAĆ PRACE NAUKOWE
17 listopada 2012, Warszawa

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przygotować pracę, by została przyjęta do druku w renomowanym czasopiśmie. Zaprezentujemy rodzaje prac naukowych wraz z regułami ich konstruowania i pisania. Przedstawimy także kryteria właściwego doboru materiału oraz odpowiedniej selekcji wyników, uwzględniając różne formy ich prezentacji. Szczegółowo przedyskutujemy wszystkie elementy publikacji naukowej. Omówimy także proces wysyłania prac do druku. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

CME points (punkty edukacyjne): 8

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


STATYSTYKA PRAKTYCZNA W BADANIACH KLINICZNYCH I PUBLIKACJACH NAUKOWYCH (poziom podstawowy)
2 czerwca 2012, Warszawa

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami analizy statystycznej z punktu widzenia lekarza-klinicysty, lekarza-praktyka oraz omówienie praktycznych aspektów analizy danych, ich przygotowania, prezentacji graficznej oraz właściwej interpretacji. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne warsztaty poświęcone przygotowaniu zebranych danych do analizy statystycznej oraz omówione zostaną zasady współpracy ze statystykiem. Podczas szkolenia matematyczne aspekty analiz statystycznych zostaną ograniczone do wymaganego minimum. Ćwiczenia i analiza publikacji naukowych będzie się odbywać na materiałach anglojęzycznych.


Poziom szkolenia: podstawowy.

CME points (punkty edukacyjne): 8

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


JAK SKUTECZNIE PUBLIKOWAĆ PRACE NAUKOWE
21 kwietnia 2012, Warszawa

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przygotować pracę, by została przyjęta do druku w renomowanym czasopiśmie. Zaprezentujemy rodzaje prac naukowych wraz z regułami ich konstruowania i pisania. Przedstawimy także kryteria właściwego doboru materiału oraz odpowiedniej selekcji wyników, uwzględniając różne formy ich prezentacji. Szczegółowo przedyskutujemy wszystkie elementy publikacji naukowej. Omówimy także proces wysyłania prac do druku. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

CME points (punkty edukacyjne): 8

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


JAK SKUTECZNIE PUBLIKOWAĆ PRACE NAUKOWE - LISTA REZERWOWA
17 grudnia 2011, Warszawa

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przygotować pracę, by została przyjęta do druku w renomowanym czasopiśmie. Zaprezentujemy rodzaje prac naukowych wraz z regułami ich konstruowania i pisania. Przedstawimy także kryteria właściwego doboru materiału oraz odpowiedniej selekcji wyników, uwzględniając różne formy ich prezentacji. Szczegółowo przedyskutujemy wszystkie elementy publikacji naukowej. Omówimy także proces wysyłania prac do druku. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

CME points (punkty edukacyjne): 8

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


STATYSTYKA PRAKTYCZNA W BADANIACH KLINICZNYCH I PUBLIKACJACH NAUKOWYCH (poziom podstawowy)
10 grudnia 2011, Warszawa

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami analizy statystycznej z punktu widzenia lekarza-klinicysty, lekarza-praktyka oraz omówienie praktycznych aspektów analizy danych, ich przygotowania, prezentacji graficznej oraz właściwej interpretacji. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne warsztaty poświęcone przygotowaniu zebranych danych do analizy statystycznej oraz omówione zostaną zasady współpracy ze statystykiem. Podczas szkolenia matematyczne aspekty analiz statystycznych zostaną ograniczone do wymaganego minimum. Ćwiczenia i analiza publikacji naukowych będzie się odbywać na materiałach anglojęzycznych.


Poziom szkolenia: podstawowy.

CME points (punkty edukacyjne): 8

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


STATYSTYKA PRAKTYCZNA W BADANIACH KLINICZNYCH I PUBLIKACJACH NAUKOWYCH (poziom podstawowy)
22 października 2011, Warszawa

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami analizy statystycznej z punktu widzenia lekarza-klinicysty, lekarza-praktyka oraz omówienie praktycznych aspektów analizy danych, ich przygotowania, prezentacji graficznej oraz właściwej interpretacji. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne warsztaty poświęcone przygotowaniu zebranych danych do analizy statystycznej oraz omówione zostaną zasady współpracy ze statystykiem. Podczas szkolenia matematyczne aspekty analiz statystycznych zostaną ograniczone do wymaganego minimum. Ćwiczenia i analiza publikacji naukowych będzie się odbywać na materiałach anglojęzycznych.


Poziom szkolenia: podstawowy.

CME points (punkty edukacyjne): 8

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


JAK SKUTECZNIE PUBLIKOWAĆ PRACE NAUKOWE
28 maja 2011, Warszawa

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przygotować pracę, by została przyjęta do druku w renomowanym czasopiśmie. Zaprezentujemy rodzaje prac naukowych wraz z regułami ich konstruowania i pisania. Przedstawimy także kryteria właściwego doboru materiału oraz odpowiedniej selekcji wyników, uwzględniając różne formy ich prezentacji. Szczegółowo przedyskutujemy wszystkie elementy publikacji naukowej. Omówimy także proces wysyłania prac do druku. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

CME points (punkty edukacyjne): 8

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


STATYSTYKA PRAKTYCZNA W BADANIACH KLINICZNYCH I PUBLIKACJACH NAUKOWYCH (poziom podstawowy)
7 maja 2011, Warszawa

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami analizy statystycznej z punktu widzenia lekarza-klinicysty, lekarza-praktyka oraz omówienie praktycznych aspektów analizy danych, ich przygotowania, prezentacji graficznej oraz właściwej interpretacji. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne warsztaty poświęcone przygotowaniu zebranych danych do analizy statystycznej oraz omówione zostaną zasady współpracy ze statystykiem. Podczas szkolenia matematyczne aspekty analiz statystycznych zostaną ograniczone do wymaganego minimum. Ćwiczenia i analiza publikacji naukowych będzie się odbywać na materiałach anglojęzycznych. 


Poziom szkolenia: podstawowy.

CME points (punkty edukacyjne): 8

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


STATYSTYKA PRAKTYCZNA W BADANIACH KLINICZNYCH I PUBLIKACJACH NAUKOWYCH (poziom podstawowy)
2 kwietnia 2011, Warszawa

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami analizy statystycznej z punktu widzenia lekarza-klinicysty, lekarza-praktyka oraz omówienie praktycznych aspektów analizy danych, ich przygotowania, prezentacji graficznej oraz właściwej interpretacji. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne warsztaty poświęcone przygotowaniu zebranych danych do analizy statystycznej oraz omówione zostaną zasady współpracy ze statystykiem. Podczas szkolenia matematyczne aspekty analiz statystycznych zostaną ograniczone do wymaganego minimum. Ćwiczenia i analiza publikacji naukowych będzie się odbywać na materiałach anglojęzycznych. 


Poziom szkolenia: podstawowy.

CME points (punkty edukacyjne): 8

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


JAK SKUTECZNIE PUBLIKOWAĆ PRACE NAUKOWE
12 marca 2011, Warszawa | LISTA REZERWOWA |

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przygotować pracę, by została przyjęta do druku w renomowanym czasopiśmie. Zaprezentujemy rodzaje prac naukowych wraz z regułami ich konstruowania i pisania. Przedstawimy także kryteria właściwego doboru materiału oraz odpowiedniej selekcji wyników, uwzględniając różne formy ich prezentacji. Szczegółowo przedyskutujemy wszystkie elementy publikacji naukowej. Omówimy także proces wysyłania prac do druku. Szkolenie prowadzone jest w jezyku polskim.

CME points (punkty edukacyjne): 8

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


STATYSTYKA PRAKTYCZNA W BADANIACH KLINICZNYCH I PUBLIKACJACH NAUKOWYCH (poziom podstawowy)
11 grudnia 2010, Warszawa

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego poprawnego zaprojektowania badania klinicznego uwzględniając jego aspekty statystyczne. Począwszy od wyboru populacji, grupy badanej i porównywanej, metod oraz kryteriów randomizacji, wielkości próby, wyboru punktów końcowych, aż po analizy skuteczności i bezpieczeństwa. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne warsztaty poświęcone przygotowaniu zebranych danych do analizy statystycznej oraz omówione zostaną zasady współpracy ze statystykiem.

Poziom szkolenia: podstawowy.

CME points (punkty edukacyjne): 8.

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


JAK SKUTECZNIE PUBLIKOWAĆ PRACE NAUKOWE
20 listopada 2010, Warszawa

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przygotować pracę, by została przyjęta do druku w renomowanym czasopiśmie. Zaprezentujemy rodzaje prac naukowych wraz z regułami ich konstruowania i pisania. Przedstawimy także kryteria właściwego doboru materiału oraz odpowiedniej selekcji wyników, uwzględniając różne formy ich prezentacji. Szczegółowo przedyskutujemy wszystkie elementy publikacji naukowej. Omówimy także proces wysyłania prac do druku. Szkolenie prowadzone jest w jezyku polskim.

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


STATYSTYKA PRAKTYCZNA W BADANIACH KLINICZNYCH I PUBLIKACJACH NAUKOWYCH (poziom podstawowy)
6 listopada 2010, Warszawa

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego poprawnego zaprojektowania badania klinicznego uwzględniając jego aspekty statystyczne. Począwszy od wyboru populacji, grupy badanej i porównywanej, metod oraz kryteriów randomizacji, wielkości próby, wyboru punktów końcowych, aż po analizy skuteczności i bezpieczeństwa. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne warsztaty poświęcone przygotowaniu zebranych danych do analizy statystycznej oraz omówione zostaną zasady współpracy ze statystykiem.

Poziom szkolenia: podstawowy.

CME points (punkty edukacyjne): 8.

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


STATYSTYKA PRAKTYCZNA W BADANIACH KLINICZNYCH I PUBLIKACJACH NAUKOWYCH (dla Novartis Polska)
18 czerwca 2010, Warszawa

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego zaprojektowania badania klinicznego. Począwszy od wyboru populacji, grupy badanej i porównywanej, metod oraz kryteriów randomizacji, wyboru punktów końcowych, aż po analizy skuteczności i bezpieczeństwa. Uczestnicy dowiedzą się jak stosować zaawansowane techniki analiz statystycznych, jak prezentować uzyskane wyniki oraz jak analizować niekompletne dane i radzić sobie w sytuacjach odstępstwa od protokołu. Na zakończenie usłyszą o przeglądzie systematycznym, który jest niezbędny w początkowej fazie tworzenia protokołu oraz meta analizach.

CME points (punkty edukacyjne): 8.

(więcej)  (agenda)  (wykładowcy)  (lokalizacja)  wyprzedano


Newsletter

Opinie

"Bardzo dużo nauczyłam się o technikach statystycznych, zależności w przeprowadzaniu analiz."

Anna Kamińska-Kowalczyk, Szkolenie z Krytycznego Czytania Publikacji Naukowych z Zakresu Medycyny
oraz z Korzystania z Medycznych Baz Danych, 1-2.12.2014, Warszawa

więcej

Patronat

PTT

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne

 

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne


Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Śledź nas